Start  Aktuelles | Greven | Heimatverein | Sachsenhof | Arbeitskreise | Termine | Bücher | Bildergalerie
     
Bücher
  Gästebuch
  Links
  Downloads
  Kontakt
  Impressum
Suche
Mitgliedschaft
  Jetzt Mitglied werden
   
´╗┐
                             

Greven şehrinin tarihi
Son arkeolojik ├žalşmalar ve Esche (dişbudak) ├╝zerinde yaplan araştırmalar neticesine g├Âre, y├╝zyıllardır bizim ├ževremizde de (Geest├╝ckenÔÇÖde Ems boyunca) insanlar yerleşmiştir. Yeni Saksonya zamanında (6.-8.y├╝zyıl) ├žift├ži yerleşim yerleri dahi ispat edilebilmiştir. Pentrup daki  ,,SachenhofÔÇť bu yerleşim ├žağını hatırlatır.

 

Yeni Saksonya zamanından veya Saksonya ├žağından ├Ânceden kalmış ├žift├žiler aras1 komşuluklar isimlerinden tanınmaktadır. İsimlerin sonunda ,,trupÔÇŁ (Antrup, Pentrup) hecesi olan veya Greven i├žin ÔÇťgrevaonÔÇŁ ile tanımlanan yerleşim b├Âlgeleri bunlara dahildir.

Grevaon kelimesinin en uyumlu tefsiri herhalde ÔÇťhendekÔÇŁdir, bu terim de bize ├Ânceden Ems civar1nda yaşam1ş olan eski fakirleri hat1rlatmaktad1r.

Tarihi buluşlar FranklarÔÇÖ1n Saksonya Savaşının başlamas1ndan itibaren (İsa`dan sonra 772 ÔÇô804) ve Mimigernaford (M├╝nster) istihkam tesisinin zap1l1ş1ndan sonra hem ├žok eski olan Rhein ├╝zerinden M├╝nster Emden aras1 askeri ve ticaret yolunu ve ayn1 zamanda Ems ├╝zerindeki Schiffahrt`1n sonunda bulunan Ems ge├žitini Franklar`1n yerleşim b├Âlgesi ve istihkalar ile korumak istediklerini g├Âstermektedir. Bu nedenle barikat olarak bu ├Ânemli iki yolun ayr1ld1ğ1 yerde Schulte Aldrup ├žiftliği

Franklar Ems ├╝zerinden ge├žişi (Ems ge├žitini) tamamen emniyetli yapabilmek i├žin orada iki komşu ├žiftliğini, bug├╝nk├╝ şehir merkezini (o andan itibaren Franklar taraf1ndan yerleşilmiştir) Grevaon k├Ây├╝ olarak birleştirmişler ve bir ├Ânder (Vogt) taraf1ndan y├Ânettirmişlerdir. Planlanarak kurulan bu k├Ây sekiz ├žiftlikten oluşmaktad1r. Bu ├žifliklerin alan1 ayn1 b├╝y├╝kl├╝kte olup ve k├Âye ait olan Esche`de ayn1 hakka sahiptirler, ayn1 zamanda aralar1ndaki iki misli kilise alan1na da dahildir. KuzeyÔÇôg├╝ney y├Ân├╝nde s1ralanm1ş olan ├žiftlikler şimdiki M├╝nster ve Markt caddesi ge├žişinin t1pat1p ayn1s1d1r.

Karl der Gro├če taraf1ndan 792 senesinde Bat1 Saksonyadaki kiliselerin d├╝zeni i├žin Lindger ayn1 zamanda (793) burada, g├Ârevlendirilmiştir. Kutsal Liudger Greven`deki Sankt-Martinus kilisesini yeni bir genel kilise cemat1 olarak geliştirmiştir. Bunun o zamanki alan1 bug├╝nk├╝ Greven ├ževresinde devam etmektedir.

Greven k├Ây├╝ Ems liman1n1n en g├╝neyinde olduğu i├žin, M├╝nster F├╝rstbistum`un ilk başlangac1ndan itibaren ticaret y├Ân├╝nden (1200 senesinden beri k├Âyde pazar kurulur) ve askeri bak1mdan (Tecklenburg Kontundan koruma) ├Ânem kazanm1şt1r.

Belki bundan dolay1 1200 s1ralar1nda Ems ge├žitinin M├╝nster`e bakan sahil taraf1nda Sch├Âneflieth`deki y├╝ksekliğe bir kale ,,MotteÔÇŁ, yap1lm1şt1r. Fakat ilk defa 1257 deki belgelere g├Âre silahş├Âr Dietrich von Schonenbeke`nin ikametgah1 olarak ge├žmektedir, bu kişinin M├╝nster Piskopus`un ├žok se├žkin ve s├Âz├╝ ge├žen g├Ârevlilerinden olduğu bilinmektedir. Kendisi serbest kont olarak M├╝nster ├ževresinde 15 kilise y├Ânetmekteydi. Bunlara Greven, Gimbte ve Hembergen dahildir.

Dietrich ticari ve askeri y├Ânden Bistum`un politik ama├žlar1na engel olduğu ve eşkiya olarak m├╝dahale ettiği i├žin 1276 senesinde g├╝├žl├╝ olan piskopos Eberhard von Dienst Sch├Âneflieth kalesini alm1ş ve imha ettirmiştir. 1282 senesinde Dietrich ve devlet vekili olan oğlu Hermann, kesin olarak katedral taraf1ndan ald1klar1 haklar1 ve t1marlar1 tamamen geri vermek zorunda kalm1şlard1r. Schonenbeke Ş├Âvalyesi Dietrich`in h├╝k├╝mdarl1ğ1n1n sona ermesini bize efsaneler taraf1ndan iletilmiştir.

Ortalama 100 sene sonra, 1365 de M├╝ster Domkapitel Papal1k ayn1 yerde, fakat bu defa Ems suyunun aras1nda olan bir adada, yeni ve daha b├╝y├╝k bir kale yapt1rm1şt1r. Bu andan itibaren her Papal1k bu kaleye iyi bakacağ1na dair yemin etmeye mecbur b1rak1lm1şt1r.

Bu kalenin rol├╝ M├╝nster`in yak1n1nda bir s1ğ1nak, Ems liman1 i├žin bir koruma ve ayn1 zamanda g├╝mr├╝kt├╝r. Bu kalede kalan Papal1k i├žin ├ževredeki sularda yakalanan ├╝r├╝nler iyi bir gelir kaynağ1 idi.

Fakat Otuz Y1l Savaşr1 zaman1nda (1618/1648) Sch├Âneflieth kalesi askeri değerini kaybetmiştir. 18. y├╝zy1la kadar M├╝nster kilise başkanlar1 burada kalmakta idiler, fakat kilise mallar1n1n 1803 den itibaren devlet hazinesine kat1lmas1 ile bu kale kendi haline b1rak1lm1şt1r.

Kale ├Âncesinin temeli ve yeralt1 sistemi bug├╝n hala vard1r ve sağlamlaşt1r1lmaktad1r, belki zamanla buras1 arhelojik park olarak değerlendirilecektir.

3. ve 14. y├╝zy1llar1nda Sch├Âneflieth kalesinin yap1lmas1 Greven`e kadar ulaşan ve gemilerin ├žal1şabileceği bu Ems kanal1n1n o zaman ticari ve trafik i├žin ├žok ├Ânemli olduğunu belirtmektedir. Greven pazar1 o zaman Vestfalya s1n1rlar1 d1ş1nda bile ├Ânemli bir mal ve p1l1 p1rt1 pazar1 olarak tan1nm1şt1r. Bartholom├Ąus (25 ağustos) dan sonraki ilk pazartesi g├╝nleri pazar kurulur ve bunun i├žin pazar bar1ş1n1 ve g├╝vencesini tehlikeye sokmama ├Ânerisi olarak pazar bayrağ1 kilise kulesine as1l1rd1. Ayn1 zamanda Gograf yasalar1n ve d├╝zenin korunmas1 i├žin dikkat ederdi. Bu pazar B├╝y├╝k Esch`de 1888 senesine kadar k├Ây├╝n bat1s1ndaki caddenin iki taraf1na kurulurdu. 1842 den beri hatta k├Ây├╝n i├žine kadar ulaş1rd1.

16. y├╝zy1l1n sonuna doğru yok olmakta olan Ems gemilerinin ├žal1şmas1n1 M├╝nster`in ticaret ├Ânderleri yass1 olan gemilerle tekrar yaşatm1şlard1r. Kumaş, odun ve ├žok değişik mallar ile ticaret yap1lm1şt1r.

Greven k├Ây├╝ Hanzaya d├Ân├╝k olan M├╝nster taraf1ndan y├Ânetilen yer olarak ge├žerliydi. Grevenli olup uzak yerlerle ticaret yapan iş adamlar1 Greven`in ticaretini ele al1yorlard1. Bu iş adamlar1 14. y├╝zy1ldan beri Hanya şehirlerinde tan1nm1ş isimler aras1nda idiler.

Hemen Ems kenar1nda o zaman yeni bir yer olarak ÔÇťNieroddeÔÇŁ ( Neurodung, bug├╝nk├╝ ÔÇťNiederortÔÇŁ) oluşmakta idi. Burada k├╝├ž├╝k esnaflar yerleşiyordu ve ayn1 zamanda ticaret ile ilgilenen iş adamlar1n1n mallar1n1n bulunduğu ambarlar yer almakta idi. Ayn1 zamanda M├╝ster caddesi ve Markt caddesi ├╝zerinde de binalar ├žoğalmaya başlam1şt1.

Hollanda İstiklal Harbinin ilerlemesi ve Otuz Y1l Savaş1 Greven pazar1n1 ve ticaret hayat1n1 neredeyse tamamen duraklatm1şt1.

18. y├╝zy1ldan itibaren tekrar d1ş ticaret ile uğraşan Grevenli iş adamlar1 vard1 ve bunlar ilk alanda tekstil ile ilgileniyorlard1. Bunlar k├Ây├╝n y├Ânetimini de ele alm1şlard1. Kilise ├Ânderleri ve k├Ây liderleri (Gildemeister, sonra Rottmeister) neredeyse tamamen bunlar1n aras1ndan gelmektedirler. Bu ├Ânderler bu k├Ây├╝ Preu├čen Kral1n1n başa ge├žtiği zaman (1802) ve Fransa`n1n işgali alt1nda olduğu anlarda da (1806 - 1813) ve hatta ÔÇťMairieÔÇŁ Greven Fransa İmparatorluğuna bağl1 olduğu zamanlarda da y├Ânetmişlerdir.

İngiltere Tekstil sanayisinin ihracat1 nedeniyle iplik├žilik ve dokumac1l1k sanat1 gerilemişti ve bu y├╝zden ├žok seneler k├Ây├╝n ilerlemesi engellenmiştir.

Fransa`n1n işgalinden sonra ticaret yine ilerlemeye başlay1nca Ems gemi trafiği de k1sa bir s├╝re i├žin tekrar gelişmişti. Fakat M├╝nster - Rheine tren yolunun yap1lmas1 (1856) bu gemicilik

yolunun tamamen bitmesine neden olmuştur.

1800 senelerinde ticaret ve sanat k├Ây├╝ olan Greven h1zl1 bir şekilde tamamen değişmekteydi.

Greven pamuk dokumac1l1ğ1n1n (GBS) 1855 de kuruluşu, yeni tren yolunun ilerletilmesi ve komşu k├Âylere giden ana yollar1n yap1lmas1 Greven`i ├žabuk bir end├╝stri merkezine ├ževirmiştir. Bu end├╝stri bir ├žok b├╝y├╝k tekstil firmalar1 taraf1ndan oluşmaktad1r. 1960 a kadar bu Tekstil End├╝strisi Greven`in simgesi olmuştur.

İkinci D├╝nya Savaş1ndan bu yana Greven`deki vatandaş say1s1 s├╝rekli y├╝kselmiştir. 1850 de 1500 olan k├Ây n├╝fusu, 1900 de 4700, 1950 de 108000 olmuştur. 1989 y1l1ndan bu yana Greven`de 30000 den fayla insan yaşamaktad1r.

Yeni yerleşimler ge├žen y├╝zy1lda ├Âncelikle merkeze bağl1 olarak ger├žekleşiyordu. Kilisesi ve okulu olan yeni b├Âlgeler şimdiki y├╝zy1l1n başlamas1ndan k1sa bir s├╝re ├Ânce Schmedehausen`da ve 1925 den sonra da Reckenfeld`de kullan1lmayan bir mermi deposunun alan1nda oluşmuşlard1r.

22 ocak 1950 senesinde M├╝nster ├ževresinin en b├╝y├╝k k├Ây├╝ olan Greven vilayet olmuş ve vilayet haklar1na sahip olmuştur. Şehrin simgesi olan bayrak uygun olarak mavi alanda g├╝m├╝ş bir gemiyi (yass1 gemi) g├Âstermektedir.

1894 de bağ1ms1z olan Greven k├Ây├╝, Ems`in sağ1ndaki Greven ve Ems`in solundaki Greven 1952 senesinde bir Greven oluşturarak birleşmişlerdir. 1975 de bağ1ms1z Gimbte de yeni yerel d├╝zenleme dolay1s1yla Greven ile birleştirilmiştir.

1970 senelerinden beri tek y├Ânl├╝ olan şehir ekonomisini, d├╝zenli geliştirme ve değişik end├╝stri firmalar1n1n kuruluşu ile ├Ânlemek m├╝mk├╝n olmuştur. Taş1mac1l1k yollar1 durumu yeni yerleşen firmalar i├žin ├žok m├╝kemmeldir. ├ľrneğin Greven`in otoyola bağlant1s1, iki ana yolun bulunmas1, tren yolu, Dortmund-Ems kanal1 ve Greven s1n1rlar1 i├žersinde bulunan M├╝nster-Osnabr├╝ck Havaalan1 (FMO) ├žok ├Ânemlidirler.

Greven şehir merkezinde otolar1n girmesi yasak olan yaya yollar1 haz1rlanm1ş ve yeşil alanlar yap1lm1şt1r. Ayn1 zamanda geniş k├╝lt├╝rel faaliyetler sunulmaktad1r. Bu nedenlerden dolay1 ve Greven`in M├╝nster Park1na kat1lmas1 ile birlikte şehrin karekteri yenilenmiş ve ayn1 zamanda g├╝zelleşmiştir.

N. ├ľzkan